KINDINMI Workshop in Czech Republic at Olomouc University

V průběhu měsíce září 2018 se v rámci výuky předmětů Poznávání přírody a společnosti pro obor Učitelství pro mateřské školy uskutečnily semináře k mezinárodnímu projektu ERASMUS+ KINDINMI – The Kindergarten as a Factor of Inclusion for Migrant Children and their Families.

Cílem bylo jednak seznámit s projektem a jeho cíli; dále ukázat, že inkluzi chápeme více než jen integraci a že školu vnímáme jako prostředníka integrace, kde je třeba podporovat jazykové vzdělávání a pochopení jiných zvyklostí a kultury. Studenti se take seznámili s průběhem výzkumu, jehož součástí je dotazník pro všechny pracovníky mateřské školy, protože ti všichni se o děti cizinců v mateřské škole starají a komunikují s nimi. Jako další metodu jsme pak zvolili rozhovor, který byl uskutečněn s vedoucí paní učitelkou v mateřské škole. Paní učitelka se vyjadřovala k situaci inkluze, k adaptaci dítěte a rodičů – cizinců u nás, ale take k problémům, které jsou s inkluzí spojeny. Přepisy rozhovorů uvádíme na stránkách našeho projektu.