About us

The KINDINMI project is a collaborative and comparative research project on local, regional, national and European strategies and good practices concerning the inclusion of young migrants aged 6 months to 7 years in kindergarten/preschool education as a means to encouraging better opportunities for them as well as their families for social orientation and inclusion in the host country. To reach such a goal it is necessary to improve the initial and in service training of educators in the kindergarten/preschool training, in which all partners as teams from Austria, Czech Republic, Scotland and Sweden are involved on different levels.

Über uns

Bei KINDINMI handelt es sich um ein international vergleichendes Forschungsprojekt, das sich mit lokalen, regionalen, nationalen und transeuropäischen Strategien auseinandersetzt. Es gilt gute Praxisbeispiele bezüglich der Inklusion junger Migrantinnen und Migranten im Alter bis zu sieben Jahren im Rahmen der Kindergarten- bzw. Vorschulpädagogik zu entwickeln. Es ist das erklärte Ziel anhand des internationalen Vergleichs bessere Möglichkeiten der sozialen Orientierung und Inklusion für die betroffenen Kinder und ihre Familien aufzuzeigen. Um das zu erreichen, ist es notwendig, die Ausbildungsmodule für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen in Elementar- und Primarstufe zu optimieren. In diesen Prozess sind die verschiedenen Partner aus Österreich, Schottland, Schweden und Tschechien auf unterschiedlichen Ebenen involviert.

O nás

Projekt KINDINMI je společný a srovnávací výzkumný projekt zaměřený na lokální, regionální, národní a evropské strategie a osvědčené postupy týkající se začleňování mladých migrantů ve věku od 6 měsíců do 7 let do mateřské školy. Předškolní výchova má být jako prostředek k podpoře jejich lepších příležitostí, pro sociální orientaci rodiny a začlenění do hostitelské země. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, je nezbytné zlepšit počáteční a školní vzdělávání pedagogů v rámci předškolního vzdělávání, ve kterém jsou všichni partneři (týmy) z Rakouska, České republiky, Skotska a Švédska zapojeni na různých úrovních.

 

Om oss

KINDINMI-projektet är ett samarbets- och jämförande forskningsprojekt om lokala, regionala, nationella och europeiska strategier och god praxis när det gäller att genom förskolan förbättra bemötandet av unga migranter i åldrarna 6 månader till 7 år samt deras familj. Förskolan skall främja möjligheter till social orientering och inkludering i värdlandet. För att nå ett sådant mål är det nödvändigt att förbättra utbildning och fortbildning av personalen i förskolan. Medverkande i projektet kommer från universitet i Skottland, Sverige (koordinator), Tjeckien och Österrike.